{"controller"=>"public/pages", "action"=>"show", "url"=>"ungdom"}

Detta periodkort gäller i samtlig trafik (undantaget Öresundståg och Pågatåg) inom valda zoner i Halland. 

Period- och Årskort för ungdom

Perioden måste vara aktiverad innan 20-årsdagen men gäller för resor efter 20-årsdagen. Period Skolungdom gäller för obegränsat resande i 30 dagar inom valda zoner eller med giltighet i 365 dagar. Kortet är giltigt på bussarna, Krösatågen och Västtågen i Halland. 

 

Period Ungdom 
Gäller i 30 dagar för dig som inte fyllt 20 år. 
 

Årskortet  Ungdom
Gäller under ett år (365 dagar).

Du som inte fyllt 20 år kan köpa årskortet med rabatt, priser enligt nedan:


Zon

Period
Ungdom

Årskortet
Ungdom
1 350 3135
2 410 3645
3 465 4155
4 520 4155
5 520 4155
Län 520 4155

Priser i kronor. Priser gäller från 2016-12-11.

Zoner »

Vid resa i Falkenbergs eller Halmstads kommun betalar du bara för en zon.